Rubriky
Aktuálně Společenské události Vše

14.08.2017 Člen Hospodářské komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republikyLogo Hospodářské komory

Dne 18.4.2017 bylo schváleno přijetí členství do Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory.

Odkaz: www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

   Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Sdružujeme téměř 15 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociací. Každý člen a každý zájemce o členství si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů nebo oborů.

V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR.

Hospodářská komora České republiky:

 • informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit
 • je povinným připomínkovým  místem podnikatelské legislativy od roku 2004
 • zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (link na zahraniční sekci) a usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě
 • poskytuje poradenské a konzultační služby prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech
 • organizuje semináře, konference a další odborné akce,
 • podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, podporuje rekvalifikace
 • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
 • zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů
 • zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání;
 • je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz
IČO: 49279530
DIČ: CZ49279530
Rubriky
Aktuálně Vše

09.07.2017 Vzdělávací komplex Univerzita Tomáše Bati

Vzdělávací komplex Univerzita Tomáše Bati

Tzv. “Vzdělávací komplex” bude sloužit především pro fakultu humanitních studií. Bude se jednat u budovu U18, jejíž design navrhla opět slavná architektka Eva Jiřičná.

 • Programování PLC pro MaR (měření  a regulace)
  • o regulaci klimatické pohody se bude starat celkem 20 VZT zařízení
  • pro rekuperaci jsou použity tzv. rotační rekuperátory
 • Řídicí systém
  • 8 x PLC SAIA PLC2.M5540
  • 1 x  HMI PCD7.D470WTPF
   • protože je použit pouze jeden operátorský panel, bude zde probíhat vysoké  množství tzv. meziprocesorové komunikace
  • Vývojové prostředí: PG5 2.1.430
  • přes cca 1000 hardwarových datových bodů
 • Dispečink
  • SCADA Promotic
 • Řízení klimatizací
  • 132 x IRC SIEMENS DXR2.E10
  • komunikace s řídicím systémem pomocí protokolu BACnet/IP
  • pro zpřístupnění komunikace BACnet/IP je u PLC  SAIA použit tzv. Memory Card PCD7.R562, která hlavní firmware PLC doplňuje o firmware s protokolem BACnet/IP a zároveň obsahuje souborový systém o kapacitě 128Mb, například pro uložení obsahu webový stránek interního web serveru.
 • Vzdálený odečet stavů vodoměrů
  • Komunikace
   • pomocí protokolu M-Bus
  • Adaptéry M-Bus
   • Na straně Vodoměrů ENBRA
    • APATOR AT-MBUS-01
   • Na straně PLC SAIA PCD2.M5540
    • modul PCD2.F2720
     • až pro 60 M-Bus zařízení
 • Odkaz na vizualizace exteriéru a interiéru budovy: http://www.utb.cz/album/vzdelavaci-komplex-utb
Rubriky
Aktuálně Vše

31.03.2017, Oživování software řezačky papíru

Řezačka papíru

Oživování software

První fáze oživování software řezačky papíru ve firmě BG MAXIMA v Blansku

www.bgmaxima.cz

Rubriky
Aktuálně Společenské události Vše

23.03.2017, Konference Big Think/g

Konference Big Think/g

Dne 23.03.2017 účast: Konference Big Think/g v Ostravě

konferencebigthink.cz

Řečníci

 • Jakub Havrlant
  • CEO Rockaway Capital
  • CEO MALL CZ
 • Karel Havlíček
  • předseda představenstva Asociace malých  a středních podniků a živnostníků ČR
 • Tomáš Pastrňák
  • CEO R.F.T. s.r.o., majitel investiční skupiny CEDEKO CZ a.s.
 • Michal Žídek
  • Ředitel úseku realizace ČEZ ESCO, a.s.
 • Vladimír Bail
  • CEO Strojiírny Bohdalice a.s.
  • President ESAP Consult, s.r.o.
 • Michal Štefl
  • Předseda představenstva společnosti VTP Brno, a.s.
 • Vladimír Krajčík
  • Předseda dozorčí rady Krajské hospodářské komory MSK
 • Zdeněk Bílek
  • Místopředseda správní rady Svazu podnikateků ve stavebnictví ČR
 • David Kašper
  • CEO Purple Technology s.r.o.
  • Co-Founder Axiory
 • Jiří Vicherek
  • zakladatel agentury Fenek

Program

Dopolední část

 • 09:00 Zahájení konference hejtmanem Moravskoslezského kraje
  • Ivo Vondrák a Tomáš Pastrňák
 • 09:15 7 životních rolí Jakuba Havrlanta
  • Jakub Havrlant
 • 10:05 Start upy a nové možnosti v podnikání, popis aktuálních změn v pohledu na business
  • Vladimír Krajčík
 • 10:30 Coffee Break
 • 10:45 Proč většina firem nepřežije prvních pět let
  • Karel Havlíček
 • 11:30 Panelová diskuze řečníků s hejtmanem Moravskoslezského kraje
 • 12:00 Oběd
 • 12:30 Tisková konference pro novináře

Odpolední část

 • 13:30 Pohled na severní Moravu očima jhomoraváka, připravované investice, zapojení podnikatelů a studentů z regionu
  • Michal Štefl
 • 14:00 ČEZ ESCO a.s. – nová firma z portfolia největší české (globální firmy) – co se chystá na co se mají studenti a podnikatelé připravit
  • Michal Žídek
 • 14:30 Nástupnictví  a generační výměna – jak jsou připraveni podnikatelé na odchod z vedení firmy, jak jsou připravení nástupci – synové  a dcery, manažeři
  • Tomáš Pastrňák
 • 15:00 Coffee Break
 • 15:15 Pohled na budoucí vývoj v businessu
  • Vladimír Bail
 • 15:40 Pracuj, tak jak chceš žít vs. úskalí dobývání Asijských finančních trhů
  • David Kašper
 • 16:00 Panelová diskuze
  • Jakub Havrlant, Karel Havlíček, Tomáš Pastrňák, Zdeněk Bílek, Jiří Vicherek, Radůz Mácha
 • 17:00 NETWORKING – Obecná diskuze

 

 

Rubriky
Nezařazené Společenské události Vše

Veletrh Ampér 2017

Veletrh Ampér 2017

Dne 21.03.2017 jsem navštívil veletrh Ampér 2017, pomyslnou MEKKU všech lidí, které baví obor elektronika a další příbuzné obory s ní spojené.

25.ročník – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

Pocta odvážným

Jiří Šviga

Je odvážné přiložit svůj mužný vous na záhadné pulsující elektrony, i když dnešní mořeplavci již napínají plachty na gravitační vlny, pdesátkrát za vteřinu změnit svůj směr tam  a zase sem, jak voják poslušně rezonovat v magnetickém poli, přitom se v těle zachovat jedinečnost organely, a v bouři biorytmu neztratit hrdost, že jsem.

Je odvážné spoutat běh událostí rychlostí světla, prolomit asymptoty nekonečna, aniž by hmota o svůj testament přišla, zamíchat dějinami jak Aristoteles, Archimédes, Ampére, připustit, že svět začíná na A. No uznejte přeci leda, že by do hry vstoupil jiný genius loci, zakřivil časoprostor a ukončil tak svět dětských her.

André-Marie Ampére

Navštívené firmy

 

Odkazy

Veletrh Ampér – www.amper.cz

Rubriky
Aktuálně Společenské události Vše

13.03.2017, Seminář “Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem”

Seminář “Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem”

Dne 13.03.2017 jsem se účastnil semináře na téma “Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem” ve Zlíně.

 • Řečníci
  • Josef Novák – radní města Zlína  pro dopravu
  • Jaroslav Martínek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Karel Říha – Odbor koncepce a realizace dopravních staveb města Zlína
  • Michal Kočí – Odbor koncepce a realizace dopravních staveb města Zlína
  • Martin Habuda – cyklokoordínátor města Zlína
  • Regina Feiferlíková – Continental Barum s.r.o.
  • Lukáš Blatecký – INCINITY, s.r.o.
 • Témata
  • Firmy, instituce a udržitelná městská mobilita
  • Nové dopravní vize města Zlína
  • Firemní plány udržitelné mobility
  • Soutěž Do práce na kole 2017
  • Continental Barum, s.r.o. – Cyklozaměstnavatel roku 2016 v ČR
  • Výhody integrace dopravních technologií do jedné platformy na příkladu města Zlína
  • Moderovaná diskuze

Organizátor

Město Zlín – www.zlin.eu

Rubriky
Aktuálně Realizované zakázky Vše

9.12.2016 IKEM, objekt F, PA 36.7, migrace PLC SAIA PCD2.M5540

 • Dne 9.12.2016 byla provedena další migrace procesoru SAIA z modelu PCD2.M180 na PCD2.M5540 v objektu IKEM, objekt F, PA 36.7
 • Součástí byl převod softwarového vybavení z verze PG4 na verzi PG5 2.1 a otestování všech funkcí
Rubriky
Realizované zakázky Vše

HANON SYSTEMS Indie

 • Ve dnech 02.10.2016 – 07.10.2016 ve spolupráci s firmou DEIMOS s.r.o. došlo k předání zakázky “Stanice aplikátoru pasty” na EGR výměník ve firmě Hanon Systems v Indií ve městě Bhiwadi
 • PLC Allen-Bradley MicroLogic 1100
 • HMI Allen-Bradley PanelView 800
 • SAFETY SICK
 • aplikační robot FISNAR F5200N
 • a samozřejmě poznání indické kultury, mentality, prostředí, k nezaplacení.
Rubriky
Společenské události Vše

RoadShow Beckhoff 2016

 • Dne 12.10.2016 jsme se účastnili RoadShow Beckhoff 2016
 • Firmě Beckhoff česká Republika s.r.o děkujeme za pozvání
 • Na akci jsme načerpali spoustu nových informaci a inspirací pro naše klienty
 • Celý večer byl zakončen společnou večeří se sladkou tečkou.