31.03.2017, Oživování software řezačky papíru

Řezačka papíru

Oživování software

První fáze oživování software řezačky papíru ve firmě BG MAXIMA v Blansku

www.bgmaxima.cz