14.08.2017 Člen Hospodářské komory České republiky

Člen Hospodářské komory České republikyLogo Hospodářské komory

Dne 18.4.2017 bylo schváleno přijetí členství do Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory.

Odkaz: www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

   Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Sdružujeme téměř 15 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociací. Každý člen a každý zájemce o členství si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů nebo oborů.

V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR.

Hospodářská komora České republiky:

  • informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit
  • je povinným připomínkovým  místem podnikatelské legislativy od roku 2004
  • zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (link na zahraniční sekci) a usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě
  • poskytuje poradenské a konzultační služby prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech
  • organizuje semináře, konference a další odborné akce,
  • podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, podporuje rekvalifikace
  • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
  • zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů
  • zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání;
  • je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz
IČO: 49279530
DIČ: CZ49279530