Rubriky
Aktuálně Společenské události Vše

14.08.2017 Člen Hospodářské komory České republiky

2017.04.18 Hospodářská komora
České republiky

Člen Hospodářské komory České republikyLogo Hospodářské komory

Dne 18.4.2017 bylo schváleno přijetí členství do Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory.

Odkaz: www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

   Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Sdružujeme téměř 15 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociací. Každý člen a každý zájemce o členství si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů nebo oborů.

V čele komory stojí prezident volený přímo sněmem HK ČR (tedy členy HK ČR), činnost komory řídí představenstvo HK ČR.

Hospodářská komora České republiky:

  • informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit
  • je povinným připomínkovým  místem podnikatelské legislativy od roku 2004
  • zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (link na zahraniční sekci) a usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě
  • poskytuje poradenské a konzultační služby prostřednictvím svých kontaktních míst v regionech
  • organizuje semináře, konference a další odborné akce,
  • podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu, podporuje rekvalifikace
  • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
  • zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů
  • zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání;
  • je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz
IČO: 49279530
DIČ: CZ49279530